Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

ΜΙΑ .... ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ένα παραμύθι – εισαγωγή στις πρώτες έννοιες του αρχαίου θεάτρου  
της Νηπιαγωγού Μαντατζή Μαρίας
με εικονογράφηση των παιδιών του
1/θ Νηπιαγωγείου Ν. Καλλίστης
Σχολικό έτος 2013-2014